Wspólnoty Żywego Różańca PDF Drukuj Email

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie dziesiątek różańca wraz z rozważaniem.

W ten sposób odmawiany jest codziennie cały różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Matki Boskiej.

 

 

 

Zadania wspólnoty Róż Różańcowych:

  • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących sprawach parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła.
  • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego.
  • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
  • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udzia w procesjach maryjnych.
  • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

Każda Róża składa się z 20 osób, a na czele stoi zelator. W naszej parafii istnieje

  • 36 Róż żeńskich Żywego Różańca
  • 13 Róż męskich Żywego Różańca,
  • 11 Róż dzieci i młodzieży.

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca następuje wymiana pobłogosławionych tajemnic w ramach jednej Róży Różańcowej męskiej w drugą niedzielę miesiąca wymiana pobłogosławionych tajemnic w ramach Róży Różańcowej żeńskiej natomiast w ostatnią niedzielę miesiąca wymiana tajemnic Róży Różańcowej dzieci i młodzieży.
 

 

Dzisiaj