Ustalenia duszpasterskie na czas epidemii PDF Drukuj Email
sobota, 28 marca 2020 19:59

Mając na uwadze wprowadzenie przez Rząd, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej najnowszych przepisów, dotyczących epidemii i w trosce duszpasterskiej o powierzonych parafian i nas, Waszych Duszpasterzy, postanawiamy:

 

MSZA ŚWIĘTA:

 • W kościele podczas Mszy Świętej może być maksymalnie 5 osób, które mają obowiązek zachować bezpieczną odległość między sobą (1, 5 m). Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, których intencja będzie odprawiana.
 • Korzystając z dyspensy księdza Biskupa Ordynariusza zachęcam do pozostania w niedziele w domu, a we Mszy św. uczestniczyć przez środki społecznego przekazu/ TV, radio, Internet/ i przyjąć Komunię Duchowo.
 • Wszystkie inne nabożeństwa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Adoracje) zostają odwołane.

SPOWIEDŹ:

 • w przypadku konieczności spowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu i godziny spowiedzi

Kontakt: tel. 511-079-739 ; 889-526-757

 • przypominam o praktyce żalu doskonałego i konieczności odbycia spowiedzi, gdy będzie to możliwe.

Co oznacza w praktyce Żal doskonały? W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy: 

 1. wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
 2. zrobić rachunek sumienia;
 3. w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
 4. wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość Boga - tak uczciwie, jak tylko potrafimy;
 5. pożytecznie (lecz niekonieczne) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy.

Po ustaniu epidemii zorganizowana zostanie spowiedź podobnie, jak w Adwencie i Wielkim Poście.
 

CHORZY:

 • odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną w ich domach mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia.
 • Nie będziemy odwiedzać chorych z racji Pierwszego Piątku.
 • jeśli chory objęty jest kwarantanną, albo zakazem kontaktu z innych przyczyn, można go odwiedzić, po uzyskaniu pozwolenia kompetentnych organów państwowych.

POGRZEB:

 • uroczystości pogrzebowe, zostają ograniczone do modlitwy na cmentarzu /z zachowaniem zakazu przekroczenia obecności 5 osób/.
 • w dogodnym dla rodziny terminie, zostanie odprawiona za zmarłego Msza Święta żałobna w kościele /zachowując również zasadę, by nie było więcej niż 5 osób/.

W mocy pozostają inne zalecenia wydane przez władze kościelne i państwowe.

Przez całe wieki w trudnych doświadczeniach nasi ojcowie uciekali się do modlitwy. Wszystkie rodziny naszej parafii proszę o modlitwę w intencji nawrócenia dla świata, ustania epidemii, potrzebne łaski dla personelu medycznego. Dla chorych o zdrowie, a dla zmarłych o życie wieczne. Zachęcam wszystkie rodziny do modlitwy w domach. Na ten trudny czas nasze domy niech staną się świątyniami. Wypraszajmy dla naszej wspólnoty parafialnej i całego świata potrzebne łaski. Niech nam i naszym rodzinom towarzyszy opieka Boga Trójedynego i Chrystusowej Matki.

Postanowienia wchodzą w życie z dniem 26 marca 2020 roku do odwołania.