XXX Niedziela Zwykła - 25 października 2015 r. PDF Drukuj Email

NIEDZIELA XXX zw. w Roku
25 października 2015 r.

Uroczystość : ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA

 

 1. Dziękujemy Panu Bogu za dar świątyni i modlimy się dzisiaj za fundatorów, budowniczych i dobroczyńców naszego kościoła.
  Po południu o godz. 17,00 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.
 2. We środę / 28. X. / przypada liturgiczne święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Modlić się będziemy w intencji Solenizantów, a wśród nich naszych Księży Rodaków: Ks. Tadeusza Kopacza i Ks. Tadeusza Ziętkowskiego.
 3. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny; starajmy się przeżywać ten czas z czystymi sercami, by zyskać odpusty zupełne za naszych zmarłych. Spowiedź św. będzie od wtorku do piątku codziennie w godzinach: od 15,30 do 17,00.
 4. W sobotę / 31. X. / uroczyste zakończenie Nabożeństw Październikowych – odśpiewamy dziękczynne MAGNIFICAT.
 5. Za tydzień, w niedzielę / 1. XI / Uroczystość Wszystkich Świętych …
  Przed południem porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę: 7,00 ; 9,00 ; 11,00.
  Z racji drugorzędnego Odpustu po Sumie odśpiewamy dziękczynne „Te Deum”. Po południu w kościele o godz. 14,00 Nieszpory, następnie udamy się na cmentarz i tam o 14,30 będzie Msza św. koncelebrowana.
  Po Mszy św. procesja z pięcioma stacjami w obrębie cmentarza. Zapraszamy !!!
 6. Zmiana tajemnic różańcowych dla róż mężczyzn będzie w przyszłą niedzielę / 1. XI / po Sumie.
 7. Troskę o kościół – w piątek - powierzam rodzinom z domów nr: 391 - 400.
 • Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9,00 i przed Sumą nasza młodzież będzie rozprowadzała gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodych, które mają wesprzeć materialnie akcję „Bilet dla Brata”.
 • Spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży będzie w piątek / 30. X. / po wieczorowej Mszy św. w salce oazowej.
 • W przyszłą niedzielę / 1. XI. / gościć będziemy Kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu – będą, jak co roku, kwestować na terenie cmentarza na rzecz swojej uczelni.
 • Do skarbony można składać karteczki wypominkowe z wypisanymi imionami naszych zmarłych. W oktawie będą codziennie odprawiane Msze św. za poleconych w Wypominkach a przez cały listopad Różaniec św.
 • Zwracamy się z prośbą o kulturę przy ostatnich porządkach na cmentarzu. Cmentarz jest drugim miejscem świętym po kościele. Uszanujmy miejsce doczesnego spoczynku ciał naszych bliskich…Do piątku włącznie codziennie będą podstawiane przyczepy na liście i odpady.
 • Msza św. za śp. + Jana Świątek, od Sąsiadów, będzie odprawiona jutro o godz. 6,30.
 • Msza św. za śp. + Józefę Ciak, od Pracowników firmy Pana Jana Kopacza, będzie odprawiona jutro o godz. 17,00.
 • Msza św. za śp. + Edwarda Piskora, od Sąsiadów, będzie odprawiona we wtorek o godz. 6,30.
 • Msza św. za śp. + Stanisławę Bielecką, od Parafian z Mychowa, będzie odprawiona we czwartek o godz. 6,30.
 • Msza św. za zmarłych z Róży M.B. Uzdrowienia Chorych, Pani Franciszki Cisek, będzie odprawiona w sobotę o godz. 17,00.
 • Dwie Msze św. w intencji Rodzin z domów nr: 371 – 380, będą odprawione: 9 grudnia i 26 grudnia br. / będzie jeszcze przypomnienie /
 

Rok duszpasterski

Idźcie i głoście

Dzisiaj