Nasze korzenie PDF Drukuj Email
„Nie jesteśmy z kukułczego gniazda”
(Sługa Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński)
 
 

Konkretną formą Akcji Katolickiej w  okresie międzywojennym były Katolickie Stowarzyszenia: Mężów, Kobiet, Młodzieży Męskiej i Młodzieży Żeńskiej (KSM, KSK, KSMM i KSMŻ). KSMM i KSMŻ powstały  ze Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP) broniącego  w czasach zaborów polskości młodych. Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej pod koniec lat 30-tych działały  prawie przy każdej parafii w Polsce. KSMM w czasie okupacji zasiliło szeregi partyzantów AK. Po wojnie wznowiło swoją działalność tylko w diecezji  krakowskiej i poznańskiej. W miejsce KSMŻ ze względu na zakaz władz powstał Żywy Różaniec Dziewcząt. Warto zaznaczyć że w tych czasach szkolił kadrę instruktorską KSMM młody Ks. Karol Wojtyła. Tak ŻRD jak i KSMM zaprzestało swojej działalności 7 lutego 1953r. na skutek władz komunistycznych skierowanych zwłaszcza przeciwko młodzieży męskiej zorganizowanej w tym stowarzyszeniu.

 

Rok duszpasterski

Idźcie i głoście

Dzisiaj