Życzenia Wielkanocne 2020 PDF Drukuj Email
sobota, 11 kwietnia 2020 16:47

alt

ALLELUJA!!! Chrystus Zmartwychwstały obdarzył nas otuchą i nadzieją! Dał nam siłę do przezwyciężania wszelkiego zła.

Życzymy, aby Uroczystość Wielkanocna była czasem odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka, by przyniosła radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Obejmujemy serdeczną modlitwą wszystkich naszych Parafian.

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego dwie Msze św. będą odprawiane w intencji naszych Parafian: Rezurekcja o godz. 6,00 i Suma o godz. 11,00.

Dziękujemy za życzenia oraz wszelkie wyrazy troski i życzliwości z Waszej strony!

Duszpasterze Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Jeżowem

 

 
Triduum Paschalne 2020 PDF Drukuj Email
sobota, 11 kwietnia 2020 12:57

Wystrój naszego kościoła podczas Triduum Paschalnego 2020 - Ołtarz Adoracji oraz Grób Pański.

 

Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 ::

 
Ogłoszenia na Niedzielę Palmową PDF Drukuj Email
sobota, 04 kwietnia 2020 20:42

W zakładce Ogłoszenia parafialne znajdują się ogłoszenia na Niedzielę Palmową.

 
Błogosławieństwo przed Śniadaniem Wielkanocnym PDF Drukuj Email
sobota, 04 kwietnia 2020 20:21

W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada jeden z ochrzczonych domowników: ojciec, matka lub inna dorosła osoba (tekst w załączniku).

Wersja pdf do pobrania.

 

 
Ustalenia duszpasterskie na czas epidemii PDF Drukuj Email
sobota, 28 marca 2020 19:59

Mając na uwadze wprowadzenie przez Rząd, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej najnowszych przepisów, dotyczących epidemii i w trosce duszpasterskiej o powierzonych parafian i nas, Waszych Duszpasterzy, postanawiamy:

 

MSZA ŚWIĘTA:

 • W kościele podczas Mszy Świętej może być maksymalnie 5 osób, które mają obowiązek zachować bezpieczną odległość między sobą (1, 5 m). Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, których intencja będzie odprawiana.
 • Korzystając z dyspensy księdza Biskupa Ordynariusza zachęcam do pozostania w niedziele w domu, a we Mszy św. uczestniczyć przez środki społecznego przekazu/ TV, radio, Internet/ i przyjąć Komunię Duchowo.
 • Wszystkie inne nabożeństwa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Adoracje) zostają odwołane.

SPOWIEDŹ:

 • w przypadku konieczności spowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu i godziny spowiedzi

Kontakt: tel. 511-079-739 ; 889-526-757

 • przypominam o praktyce żalu doskonałego i konieczności odbycia spowiedzi, gdy będzie to możliwe.

Co oznacza w praktyce Żal doskonały? W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy: 

 1. wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
 2. zrobić rachunek sumienia;
 3. w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
 4. wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość Boga - tak uczciwie, jak tylko potrafimy;
 5. pożytecznie (lecz niekonieczne) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy.

Po ustaniu epidemii zorganizowana zostanie spowiedź podobnie, jak w Adwencie i Wielkim Poście.
 

CHORZY:

 • odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną w ich domach mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia.
 • Nie będziemy odwiedzać chorych z racji Pierwszego Piątku.
 • jeśli chory objęty jest kwarantanną, albo zakazem kontaktu z innych przyczyn, można go odwiedzić, po uzyskaniu pozwolenia kompetentnych organów państwowych.

POGRZEB:

 • uroczystości pogrzebowe, zostają ograniczone do modlitwy na cmentarzu /z zachowaniem zakazu przekroczenia obecności 5 osób/.
 • w dogodnym dla rodziny terminie, zostanie odprawiona za zmarłego Msza Święta żałobna w kościele /zachowując również zasadę, by nie było więcej niż 5 osób/.

W mocy pozostają inne zalecenia wydane przez władze kościelne i państwowe.

Przez całe wieki w trudnych doświadczeniach nasi ojcowie uciekali się do modlitwy. Wszystkie rodziny naszej parafii proszę o modlitwę w intencji nawrócenia dla świata, ustania epidemii, potrzebne łaski dla personelu medycznego. Dla chorych o zdrowie, a dla zmarłych o życie wieczne. Zachęcam wszystkie rodziny do modlitwy w domach. Na ten trudny czas nasze domy niech staną się świątyniami. Wypraszajmy dla naszej wspólnoty parafialnej i całego świata potrzebne łaski. Niech nam i naszym rodzinom towarzyszy opieka Boga Trójedynego i Chrystusowej Matki.

Postanowienia wchodzą w życie z dniem 26 marca 2020 roku do odwołania.

 
Nowe zarządzenia ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 14:37

W związku z nowymi zarządzeniami władz państwowych oraz doświadczeniami zebranymi przez duszpasterzy w czasie epidemii, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wydał kolejne zarządzenia.

Dekret biskupi mówi, że w celebracjach liturgicznych oraz w innych aktach kultu, może brać maksymalnie udział pięciu uczestników, nie licząc osób koniecznych do posługi liturgicznej. Jeśli chodzi o Mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym, którzy zamówili intencję mszalną. Zobowiązuje się księży do umieszczenia informacji o niniejszej zasadzie na drzwiach kościoła, na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń, zapewniając jej bezwzględne przestrzeganie.

Biorąc pod uwagę opinię wyrażoną przez księży dziekanów i zasady wprowadzone w innych polskich diecezjach, dekret stanowi, że obrzędy pogrzebowe mają być ograniczone do trzeciej stacji na cmentarzu. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W kancelarii parafialnej należy o tym poinformować rodzinę zmarłego, prosząc również o nieprzekraczanie liczby pięciu żałobników (nie są wliczani sprawujący obsługę pogrzebu). Z rodziną zmarłego trzeba również ustalić datę Mszy św. żałobnej, w której podobnie, jak w pogrzebie, nie może uczestniczyć do odwołania więcej, niż pięć osób. Obecna sytuacja wyklucza ponadto możliwość gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościołach, kaplicach i domach.

Z racji na ograniczoną możliwości spowiadania się podczas Mszy św., wierni, którzy mają potrzebę przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, mogą to uczynić po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. W tym celu, na  tablicy ogłoszeń i stronach internetowych parafii zostanie podany specjalny numer telefonu. Dekret przypomina, że do odbycia spowiedzi wymagana jest osobista obecność wiernego (nie można spowiadać się przez telefon lub internet). Spowiedź powinna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości albo w  dezynfekowanych po każdym penitencie konfesjonałach, lub na otwartym powietrzu, przestrzegając zawsze tajemnicy spowiedzi, prywatności wiernego i wymogów sanitarnych. Spowiednik może zastosować również inne środki ochronne, które uzna za wskazane o ile będą one zgodne z przepisami sanitarnymi. Dekret przypomina, że w obecnej sytuacji niemożliwe jest, poza niebezpieczeństwem śmierci, udzielenie absolucji generalnej (tzn. bez wyznania grzechów). Duszpasterze powinni natomiast pouczyć swoich wiernych, którzy nie mogą przystąpić do tego sakramentu o praktyce żalu doskonałego i konieczności odbycia spowiedzi gdy będzie to możliwe. Po ustaniu epidemii, parafie mają zorganizować spowiedź na wzór Adwentu lub Wielkiego Postu.

Należy odwołać spotkania przygotowawcze do I Komunii Świętej i naturalnie samą uroczystość jeśli miała się ona odbyć przed połową kwietnia. Trwają obecnie konsultacje rodziców i katechetów odnośnie terminu oraz sposobu jej organizacji. Po ich zakończeniu zostanie podjęta decyzja.  Już teraz można jednak przewidywać, że I Komunia św. będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole. To co zostało powiedziane o I Komunii Świętej odnosi się również do Sakramentu Bierzmowania.

Kwestie liturgiczne i organizacyjne dotyczące Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych zostaną określone osobnym dekretem.

Biskup wyraża w dekrecie wdzięczność wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i katechetom za pracę w tym szczególnym czasie próby. Udziela jednocześnie konkretnych wskazań dotyczących codziennego życia księży i koordynacji pracy duszpasterskiej gdy np. kapłan nie może pełnić posługi z racji na objęcie go kwarantanną.

 

 
Rekolekcje Wielkopostne ON-LINE PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 12:21

Diecezja Sandomierska wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym wiernych, którzy z racji na stan epidemii pozostają w domach, zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych on-line.

Rekolekcje będą transmitowane na kanale YouTube Diecezji Sandomierskiej oraz na Facebooku.

 

Rekolekcji dla dorosłych

Niedziela, 29 marca, godz. 18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Poniedziałek, 30 marca, godz.18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Wtorek, 31 marca, godz. 18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Środa, 1 kwietnia, godz. 18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Rekolekcje będą transmitowane z kościoła parafialnego w Gorzycach, nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. Zbigniew Kargul i ks. Mariusz Kozłowski.

 

Plan rekolekcji dla dzieci i młodzieży

Środa, 1 kwietnia

godz. 9.00 – Rekolekcje dla dzieci
godz. 11.00 – Rekolekcje dla młodzieży

Czwartek, 2 kwietnia

godz. 9.00 –  Rekolekcje dla dzieci
godz.11.00 –  Rekolekcje dla młodzieży

Piątek, 3 kwietnia  

godz. 9.00 – Rekolekcje dla dzieci
godz.11.00 –  Rekolekcje dla młodzieży

Rekolekcje będą transmitowane z kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie, Nauki rekolekcyjne dla młodzieży poprowadzi ks. Jan Kania, zaś dla dzieci ks. Krystian Kusztyb.

 

Zachęcamy dzieci, młodzież  i dorosłych do skorzystania w tym czasie Wielkiego Postu z rekolekcji on-line, by duchowo przygotować się do przeżywania Świat Paschalnych w tym trudnym czasie.

 
Transmisje mszy świętych PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 10:08

alt

 
Komunikat Przewodzniczącego KEP PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 09:28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

 Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

 Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

 
Poszerzona dyspensa ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 09:28

Dekretem z 21 marca 2020 ks. bp Krzysztof Nitkiewicz poszerzył aż do odwołania zakres dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnyc i świątecznych mszach świętych dla wszystkich wiernych z terenu diecezji sandomierskiej oraz wszystkich przebywających na jej terenie.

 

 
Ograniczenia liturgiczne PDF Drukuj Email
środa, 25 marca 2020 20:09

Drodzy Parafianie!

 

W związku z pandemią koronawirusa oraz decyzjami rządu odnośnie zgromadzeń, na terenie Parafii Narodzenia NMP w Jeżowem wprowadzamy ograniczenie dotyczące obecności na mszach świętych. Prosimy, aby na poszczególne eucharystie przychodziła tylko jedna osoba z rodziny, która zamówiła intencję mszalną.

 

Ponadto informujemy, iż w ciągu dnia świątynia jest otwarta dla wiernych.

Duszpasterze

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3

Nasza świątynia

Obraz w ołtarzu głównym kościoła

Obraz w ołtarzu głównym

Obraz w ołtarzu głównym kościoła

Dzisiaj